Her er- og blir du noe

Fire elever fra Kvadraturen skolesenter har gjort det skarpt i Abels matematikkonkurranse. De mottok diplom for fremragende resultat.

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i den videregående skolen. I alt var 4213 deltakere fra 247 skoler med.  I følge abelkonkurransen.no er dette en økning på ca. 7% fra i fjor,  og det høyeste deltakerantallet som har vært på årevis.

Rektor Morten Torkelsen sto for overrekkelsen av Abel-diplomene til de fire elevene og poengterte i sin tale at realfag er viktig, og at det er et stort behov for folk med kompetanse i realfag. Han er stolt over at skolen har så flinke elever. Han roste begge klassene, 4TAF og 2TPTAF, for positiv holdning og et godt læringsmiljø.

15 elever fra skolen deltok i 1. runde av konkurransen. Fire kvalifiserte seg til Abel-diplomet.

  • Knut Harald Gabow Av (4TAF)
  • Kristine Omholt (4TAF)
  • Tijn Keijzer (2TPTAF)
  • Kaja Fauske (2TPTAF)

Rektor roste elevene for å være gode ambassadører for skolen og takket dem for innsatsen. Etter overrekkelsen av diplomene var det feiring med «blaudis».

 

av Helleren, Åse, publisert 29. januar 2018 | Skriv ut siden