Her er- og blir du noe

Fredag 14. mars fikk skolen besøk av Portugals ambassadør til Norge, H.E. Clara Nunes dos Santos. Det var elever fra Jostein Austviks klasse i Politikk og menneskerettigheter som fikk gleden av å høre henne. I tillegg var politikk-klassen fra Tangen videregående skole invitert. Temaet var EU og Portugals medlemskap i unionen. Besøket er en del av skoleprosjektet ”EU til din skole”.

I sitt foredrag snakket hun om årsakene til at EU oppstod, hvordan utviklingen har vært siden den gang, hva EU er i dag og hvilke verdier det står for, og ikke minst hvilke erfaringer Portugal har gjort seg siden landet ble medlem i 1986. Ved utgangen av det året var 12 land medlemmer av EU. I dag er tallet på medlemsland steget til 28, etter at Kroatia ble med i fjor.

Dos Santos kom blant annet inn på hvilken innflytelse EU kan ha for utviklingen av et land, som demokratiseringsprosessen i f.eks. Portugal, Spania og Hellas.

Hun fortalte også om Portugals historie som sjøfartsnasjon og om Portugal i dag. Og ikke minst om norske studenters muligheter til å studere i Portugal. Erasmus+ gir ungdommer mulighet til å studere eller ta praksis i Europa, og er EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.

Etter fordraget fikk elevene anledning til å stille spørsmål som de hadde forberedt.

PublikumAmbassadøren Mottar Gave

EU's medlemsland og årstall for medlemsskap:

1957       Belgia, Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Luxemburg, Nederland
1973 Danmark, Irland, Storbritannia
1981 Hellas
1986 Portugal, Spania
1995 Østerrike, Finland, Sverige
2004 Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia
2007 Bulgaria, Romania
2013 Kroatia

 

Fem offisielle kandidater til medlemsskap:

  • Island
  • Republikken Makedonia
  • Montenegro
  • Serbia
  • Tyrkia

 

Norge:

  • Har sagt nei til EU ved folkeavstemning i 1972 og 1994
  • Er medlem av Schengen, EØS, EFTA

 

EU Nobelprisen
I 2012 mottok EU Nobels fredspris.

 

av Haugland, Åse, publisert 20. mars 2014 | Skriv ut siden