Her er- og blir du noe

Skolens ledelse har gjennomført en øvelse for å sikre god beredskap ved skolen dersom en ulykke eller annen uforutsett hendelse skulle oppstå.
- Gjennom øvelse blir vi bedre til å håndtere en krise. Vi må rett og slett øve oss på det uforutsette. og da bruker vi en øvelse. Denne gangen var det en "rundbords-øvelse"

Ledergruppa ved Kvadraturen skolesenter har hatt beredskapsøvelse. Den tenkte situasjonen var en trafikkulykke ved Tregde med en av skolens minibusser på vei til et bedriftsbesøk i Mandal. I minibussen satt 15 elever og en lærer som også kjørte bussen.

Situasjonen og spillet var svært realistisk selv om det var skolens personell som spilte rollene. Ulykken ble meldt inn til skolen av en journalist, og politi og sykehus var involvert.

Det ble opprettet en kriseledelse og funksjoner ble bemannet i forhold til gjeldende beredskapsplan og "spillet" utviklet seg i cirka en time før øvelsen ble avblåst. Etter på var det tid for oppsumering. Vi vurderte derettter håndteringen av krisen. Hva var bra og  hva kunne forbedres?

-Vi kan alltid bli bedre og tenker at en øvelse bør vi har hvert år, sier beredskapsansvarlig Øyvind Thorsby.

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 22. mai 2014 | Skriv ut siden