Her er- og blir du noe

Hva er verdighet og hvordan angår det oss? Kvadraturen skolesenter markerte i dag, i likhet med mange andre videregående skoler over hele landet, Global Dignity Day. Dette er en dag som handler om respekt, om mulighet til å bestemme over eget liv og om hvordan vi møter hverandre.

Gyrid N GroenlidAlle vg1-elevene deltar på Dignity Day. De hører andres historier om verdighet og får selv mulighet til å fortelle sine. Hendelser fra hverdagen, som ikke skaper de store overskriftene, men som likevel betyr mye. 

Dagen ble åpnet av avdelingsleder Gyrid Nedberg Grønlid. Hun snakket om skolens slagord: "Her er - og blir du noe". Det handler om å bli sett og møtt med respekt i skolehverdagen. Om hver enkelt persons mulighet til å være seg selv og bli akseptert for det. Dette er helt avgjørende for et godt læringsmiljø. Kvadraturen skolesenter er en internasjonal skole og en FN-skole. Skolen bygger på FNs verdier om menneskerettigheter. Den har et godt sosialt miljø, den skårer høyt på trivsel og lavt på mobbing. Et godt elevmiljø er avgjørende for et godt læringsmiljø. Det er viktig at alle bidrar til å gjøre skoledagen så bra som mulig. Denne dagen skal handle om verdighet og hva det betyr for hver enkelt.

Kronprins Haakon, som er en av stifterne av verdighetsdagen, kom med en videohilsen til publikum. Han presiserte at denne dagen handler om hver enkelt av oss. At dagen gir anledning til å fortelle hverandre historier om verdighet. At vi alle kan bidra til en bedre skolehverdag for hverandre. Alle mennesker er verdifulle. Alle har mulighet til positiv forandring.

L Brenna Til HoeyreLoveleen Brenna, kjent blant annet som forfatter og foredragsholder, var dagens hovedveileder. Hun er født i India, men kom til Kristiansand som barn. Brenna fortalte selv sin historie om verdighet, om hvordan hun ble møtt av andre da hun hadde det vanskelig.
- Denne dagen handler om deg og meg. Vi må ha fokus på læringsmiljøet. Et godt skolemiljø hvor du får lov til å være deg selv. Det er viktig, ikke bare for hvordan du har det på skolen, men like mye hvordan du har det når du kommer hjem etter skolen. Man bærer hendelser fra skolehverdagen med hjem. Det er viktig at vi møter hverandre med respekt. Likeverd har ingen nasjonalitet, likeverd er universelt.

SopheaSophea Vy My, elev i 1HOB fortalte også sin verdighetshistorie. Om hvordan hun og vennene på en ferie i Kroatia hjalp en dame i rullestol. – Jeg følte meg rik i hjertet etter hendelsen, fortalte Sophea. Det føles godt å kunne hjelpe i en vanskelig situasjon.

Etter dette gikk elevene i klasserommene for å snakke om temaet og fortelle sine egne verdighetshistorier for hverandre. Det handler om drømmene våre. Om hvordan vi kan realisere dem og hvordan vi kan hjelpe andre til å realisere sine drømmer. Skape et miljø for utvikling. Dagen sluttet med at klassene igjen møttes til fellessamling for å oppsummere dagen.

Les mer om Global Dignity her

Foto: Åse Helleren

av Haugland, Åse, publisert 21. oktober 2015 | Skriv ut siden