Her er- og blir du noe
Insektshotell

Alle foto: Ragna Marie Henden

Mange har kanskje gått forbi og undret seg over det fine lille trehuset som er oppført på strandpromenaden, ikke langt fra Tresse. Hva er dette for noe?

Svaret er et insektshotell. Laget av elever på linja Bygg- og anleggsteknikk, Arbeidslivstrening, sammen med lærer Kenneth Robstad. Her kan insekter som bier, humler og veps flytte inn og finne trygge boplasser for egg og larver. I bymiljø er det ofte litt for sterilt og ikke tilpasset insektene. 

Hotellet ble montert 8. mai i det som tidligere var Strays hage, og som nå er gjort om til nytteveksthage for hele byens befolkning. 

Lærer Robstad forteller at insektshotellet er laget av sørlandsk kjerneved av saktevokst furu. På toppen er det lagt et sedumtak som inneholder 6-8 arter fra Bergknappfamilien. Det har også fått kunstnerisk utsmykning på to av sidene. 

Insektshotellet, som ble til etter en bestilling fra Parkvesenet i Kristiansand kommune, vil gi leveområder til arter som er presset ut av byene, som sommerfugler, bier og humler. 

Det anbefales å legge turen til strandpromenaden for å ta det nye insektshotellet i øyesyn.

 

Kilde: Kristiansand kommune

 

 

av Haugland, Åse, publisert 14. mai 2018 | Skriv ut siden