Her er- og blir du noe

Brukerundersøkelsen gjennomføres torsdag
26. november. Hensikten er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolen vår viktig informasjon som bidrar til å skape et enda bedre læringsmiljø for elevene.

Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Lovgrunnlaget for Elevundersøkelsen finnes i forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til privatskoleloven § 2-3.

Se infoskriv om undersøkelsen og spørsmålene i høyre kolonne. 

Innlogging: Elevundersøkelsen 2014 .
Passord blir delt ut av lærerne.

av Haugland, Åse, publisert 21. november 2014 | Skriv ut siden