Her er- og blir du noe

Vg3 Fagopplæring TIP holder til i Reinhardt-bygget i krysset Elvegata/Dronningensgate. Her er 13 elever godt i gang med læretiden i et moderne og velutstyrt bilverksted. Fagopplæring i skole er et tilbud til elever som har fullført vg2 Kjøretøy på TIP, men som ikke har fått lærlingplass i bedrift.

Underveis i fagopplæringen får en del elever utplassering i bedrift i en kortere eller lengre periode. For noen har utplasseringsperioden resultert i lærlingplass, noen har også fått mulighet for jobb etter fagbrev. Elevene må selv henvende seg til bedrifter for å få en avtale om arbeidsutplassering. Har de hatt en utplassering og fått en god attest fra en bedrift, blir det lettere å få innpass et annet sted, enten som lærling eller ansatt. Gode referanser er gull verdt!

På Vg3 Fagopplæring har alle status som elev, men opplegget de følger tilsvarer lærlingplass i en ekstern bedrift, og de følger den samme læreplanen. De får ingen lønn, men har rettigheter i Lånekassen. Opplæringstiden er på 12-24 måneder og avsluttes med fagbrev.

Oddbjoern Haaland Og Tomas Augustinussen- 12 måneder er som regel for kort tid til å tilegne seg den kunnskapen du trenger for å kunne ta fagbrev, forteller Oddbjørn Håland, som underviser elevene. Han har selv utdanning innen TIP, med tre fagbrev, som bilmekaniker, biloppretter og billakkerer. I tillegg har han jobbet som teknisk leder. - Det er mye de skal lære av både teoretiske og praktiske kunnskaper, de fleste trenger nærmere to år.

Til høsten skal 6 av de 13 elevene avlegge fagprøve. - Det er viktig å kjøre teori med dem i tiden før fagprøven, sier Tomas Augustinussen, arbeidsleder med både fagbrev, teknisk fagskole og universitetsutdannelse. Han forteller at fagprøven består av tre deler: en planleggingsdel, en gjennomføringsdel og en dokumentasjonsdel. Fagprøven blir vurdert av den samme nemnda som vurderer andre lærlinger.

Elevene bruker OLK-web for å dokumentere hva de har lært. OLK-web er et nettsted

Bilfag.no er opplæringskontoret for bilfag. Har som oppgave å tegne kontrakt med lærlingen, og hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen i opplæringsbedriften.

Vg3 fagopplæring i skole er et alternativ til søkere som blir stående uten læreplass i bedrift. Tilbudet organiseres gjennom videregående skole  og i samarbeid med lokalt næringsliv.

hvor lærlinger kan loggføre all aktivitet. I tillegg bruker de Electude, en interaktiv simuleringstjeneste som kartlegger den faglige progresjonen til eleven, og som er et engasjerende og effektivt redskap i læringsprosessen.

Det er travle dager på verkstedet. Mange biler venter på service og reparasjon. Det mangler ikke på arbeidsoppgaver. I tillegg er det mye teori elevene skal tilegne seg. Lærerne skryter av elevene og det gode miljøet i klassen. 

 

MarkusMarkus forteller at han trives godt på Fagopplæring i skole. - Det er gøy og vi har flinke lærere, sier han. - Det er et bra verksted hvor vi lærer mye og får prøve mye forskjellig.

 

 

 

av Haugland, Åse, publisert 30. april 2018 | Skriv ut siden