Her er- og blir du noe
Fagskolen

Skilt og logo monteres.

Fagskolen i Kristiansand er fortsatt en del av Kvadraturen skolesenter, men har nå fått nye lokaler på Kjøita. Onsdag 18. oktober var den offisielle åpningen.

På åpningsdagen deltok fylkesordfører Terje Damman og Per Kåre Selle fra SIA, i tillegg til skolesenterets rektor Morten Torkelsen og leder av Fagskolen Terje Pettersen.

Fullriggeren Sørlandets Shantykor deltok med sang.

Årsaken til flyttingen er at deler av Kvadraturen skolesenters lokaler skal oppgraderes grunnet ventilasjonsproblemer. Elever på Idrettsfag og Ingeniørveien som har holdt til i den delen av skolen som skal utbedres, flyttes over i Fagskolens tidligere lokaler.

Les mer om åpningsdagen på Fagskolens og fylkeskommunens hjemmesider.

av Haugland, Åse. Foto: Gyrid N. Grønlid, publisert 20. oktober 2017 | Skriv ut siden