Her er- og blir du noe

Flexid er et kurs som retter seg mot ungdommer med flerkulturell oppvekst i Norge. Navnet på kurset viser til det å ha en fleksibel identitet.

Flexid har til hensikt å se mulighetene snarere enn begrensningene og styrke den enkeltes deltakelse og tilhørighet i et flerkulturelt samfunn. Ungdom med minoritetsbakgrunn slites ofte mellom forventinger fra familie og venner. Flexid vil hjelpe dem med å finne sin egen identitet.  

FLEXid  passer for  deg  hvis:

•             Begge eller en av foreldrene dine ikke har norsk bakgrunn
•             Foreldrene dine kan være fra to ulike kulturer
•             Du vokser opp i et annet land enn dine foreldres hjemland
•             Du har bodd i ett eller flere land i oppveksten, men bor nå her.
•             Du er født og oppvokst i Norge, med utenlandske foreldre.
•             Kurset er hovedsakelig for ungdom med flerkulturell oppvekst mellom 15 og 20 år, men kan også tilrettelegges      for unge voksne mellom 20 og 30 år.

FLEXid har et sterkt ressursperspektiv og har til hensikt å oppmuntre ungdommer  til å se mulighetene snarere enn begrensningene  i sin situasjon.

Kurset tar opp temaer som; identitet og tilhørighet, ressurser og muligheter, utfordringer og ulike valg. Kurset er en kombinasjon av foredrag, forskjellige  utendørsaktiviteter og sosiale aktiviteter.

Muligheter

Ungdommenes  kjennskap til ulike kulturer, språk, tradisjoner, og tenkemåter gir dem et unikt utgangspunkt  og potensial i å bygge broer mellom  mennesker. Men denne kunnskapen og erfaringen  må bevisstgjøres for a kunne bli noe de kan nyttiggjøre seg.

FLEXid ønsker å gi ungdommene selvtillit  gjennom tydeliggjøring av hva de allerede har med seg som potensiale, og peke på hvordan de kan gjøre erfaringene  sine til gode strategier i et flerkulturelt samfunn.

FLEXid inviterer til to samlinger fra fredag til lørdag, samt en avslutningsdag der kursbevis deles ut og vi feirer gjennomført kurs. Deltakelse på FLEXid-kurs og kursbevis kan være positivt ved jobbsøking.

Vii du være med  på FLEXid?

Ta kontakt med: Zuhra Abdula, Vest-Agder Røde Kors. Tlf: 994 43 794 eller e-post: zuhra  abdula@hotmail.com Se  www.flexid.no for mer informasjon.

Se flexid.no for mer info.

av Haugland, Åse, publisert 24. oktober 2014 | Skriv ut siden