Her er- og blir du noe
Abelkonkurransen

Fra v.: Knut Harald Gabow Au, Emil Nilsen Mellefont, Gabriel Askeland. Ingrid Thorkildsen

Fire elever fra Kvadraturen skolesenter har gjort det skarpt i Abels matematikkonkurranse. I går mottok de diplom for fremragende resultat.

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i den videregående skolen. I alt var 3939 deltakere fra 225 skoler med.  I følge abelkonkurransen.no er dette en økning på
ca. 11 % fra i fjor.

Rektor Morten Torkelsen sto for overrekkelsen av Abel-diplomene til de fire elevene og poengterte i sin tale at realfag er viktig, og at det er et stort behov for folk med kompetanse i realfag. Han er stolt over at skolen har så flinke elever. Han roste begge klassene, 1TPTAF og 3TAF, for positiv holdning og et godt læringsmiljø.

Ni elever fra skolen deltok i 1. runde av konkurransen. Fire kvalifiserte seg til Abel-diplomet, en av disse var blant de 10% beste i landet og går videre til 2. runde:

  • Knut Harald Gabow Au 3TAF – videre til 2. runde
  • Ingrid Thorkildsen 3TAF
  • Gabriel Askeland 1TPTAF
  • Emil Nilsen Mellefont 1TPTAF

Rektor roste elevene for å være gode ambassadører for skolen og takket dem for innsatsen. Etter overrekkelsen av diplomene var det feiring med «blaudis».

 

av Haugland, Åse, publisert 13. januar 2017 | Skriv ut siden