Her er- og blir du noe

I dag kunne skolens elevråd overrekke en gavesjekk på kr. 100.000,- til JOIN good forces etter elevenes innsamlingsaksjon i oktober. Dette er den første av to gavesjekker, den andre vil bli overlevert til våren.

Etter rektor Morten Torkelsens introduksjon tok Stine i 1HOA ordet og fortalte om hvordan pengestøtten vil bli brukt. Hun var en av deltakerne på Kenya-turen i oktober sammen med en elev fra 3TPTAF, samt rektor og tre lærere. Gruppen møtte de kenyanske elevene på skolen og på Aro-senteret. Stine fortalte at hun opplevde at pengene kom fram, og at elevene var takknemlige for støtten. Voldsforebyggende arbeid har ført til at elevene er mindre redde på skolen og mer mottakelige for læring.

Elevrådet ved Maren sto for overrekkelsen av gavesjekken til JOIN good forces, representert ved Marit Toppe Berg. Berg deltok også på Kenya-turen og fortalte om det gode samholdet i gruppen. I sin takketale sa hun at elevenes innsats på aksjonsdagen er av stor betydning. Pengene kommer dit de skal. Hun takket for gavesjekken og for innsatsen skolens elever har lagt ned i aksjonen.

Rektor avsluttet med å si at han er stolt av elevrådet og av skolens elever. Innsatsen bidrar til å gjøre en stor forskjell for elevene i Kenya. Han oppfordret samtidig til en minst like bra innsats på neste års aksjonsdag.

av Haugland, Åse, publisert 16. november 2016 | Skriv ut siden