Her er- og blir du noe

To elever fra Kvadraturen skolesenter, Ingrid Thorkildsen og Sindre Amdal Stephansen, og én elev fra Tangen videregående skole, Jan Erik Svendsen, ble torsdag 29. januar tildelt diplom for fremragende resultat i Abelkonkurransen. Det var rektor Morten Torkelsen som sto for utdelingen.

I sin tale til elevene snakket rektor om viktigheten av gode realfagskunnskaper og at skolen er stolt over å ha så flinke elever. Realfag er et av skolens hovedsatsningsområder og har blant annet et spennende samarbeidsprosjekt med Universitetet i Agder innen matematikkfaget. Han fortalte at han selv neppe ville fått en slik utmerkelse på videregående skole, men at det gikk opp et lys for ham da han senere begynte på Teknisk Fagskole. Det handler om å se helheten.

Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse, oftest kalt Abelkonkurransen, er en årlig konkurranse i matematisk problemløsning for elever i den videregående skole. Den blir arrangert av Norsk matematisk forening.

Fakta:

Niels Henrik Abels minnefond ble etablert 1. januar 2002 med det hovedmål å dele ut en Abelpris for fremragende matematisk arbeid. Prisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Abelprisen støtter tiltak rettet mot barn og unge for å stimulere interessen for matematikk, bl.a. KappAbel konkurransen, Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse (Abelkonkurransen), Bernt Michael Holmboes minnepris (Norsk matematikkråd) og Abelsymposiene (Norsk matematisk forening) i tillegg til en rekke andre prosjekter i Norge.

Abelkonkurransen er oppkalt etter Niels Henrik Abel, som ble født på Finnøy ved Stavanger 5. august 1802, og døde på Frolands Verk ved Arendal 6. april 1829. Abel regnes som den fremste norske matematikeren i det nittende århundre, sammen med Sophus Lie. De to er også de mest anerkjente norske matematikerne gjennom alle tider.

av Haugland, Åse (tekst) / Helleren, Åse (foto), publisert 30. januar 2015 | Skriv ut siden