Her er- og blir du noe
Koffert

Politiet viste fram en koffert med brukerutstyr

Mange foreldre/foresatte møtte opp på det tverretatlige foreldremøtet på Kvadraturen skolesenter i går kveld hvor temaet var ungdomsutfordringer og forebyggende tiltak. Representanter fra kommunen deltok, sammen med Ungdomshelsetjenesten, Kriminalitetsforebyggende team og Politiet.

Rektor Morten Torkelsen ønsket velkommen til møtet, deretter presenterte avdelingsleder Gyrid Grønlid Ungdata-undersøkelsen, en levekårsundersøkelse som elever har svart på. Spørsmålene handlet om tobakk/rus, risikoatferd/vold, helse/trivsel, fritid, foreldre/venner og skole/framtid. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdomslivsstil og levekår, og resultatet danner grunnlag for det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom. Undersøkelsen ved Kvadraturen skolesenter viser at de fleste ungdommer har det bra på skolen, de er fornøyde med foreldrene sine, de har et godt læringsmiljø og lærere som bryr seg. Men den viser også at en del sliter, bl.a. med stort press. Du kan lese mer om  Ungdata her: http://www.ungdata.no/

 

Aina Kjaer

Aina Kjær, leder for ungdomshelsetjenesten i kommunen, tok for seg temaer som rus, bekymringer, stress, foreldres skilsmisse, venner, databruk. Og viktigheten av en fortsatt tett kontakt og god kommunikasjon mellom foreldre og ungdom. Hun anbefalte å følge helsesøster Tale Maria Krohn Engviks snapchatkonto "Helsesista".  Engvik er nå fulltids helsesøster på snapchat og har mange tusen følgere.

 

Haavard BergeHåvard Berge fra Kriminalitetsforebyggende team informerte om ungdoms forhold til rus, virkning av cannabis og sammenhengen mellom rus og psykisk helse. Virkestoffene i cannabis (THC) er blitt sterkere. Konsekvensen er at flere som røyker cannabis får psykoser og blir lettere avhengige. I Kristiansand er det et problem at ungdom lurer andre ungdommer til å røyke.  Det får store konsekvenser for ungdom å bli tatt: utsettelse på sertifikat, innvirkning på videre skolegang/jobb og tap av lærlingplass.

 

Carl Danielsen Og Tonje B StrayFra Politiets ungdomspatrulje stilte Carl Danielsen og Tonje Bech Stray. Ungdomspatruljen driver oppsøkende arbeid blant ungdom i Kristiansand og opptrer vanligvis i sivil. Nedre del av Markensgate er et belastet område med mye kriminalitet og rus. Ungdommer bør ikke henge rundt i sentrum, de kommer lett i kontakt med et negativt miljø.

Politiets prioriteringer i forhold til narkotikasaker har ført til en nedgang i bruk blant ungdom, men alkohol er et stort problem. Mange voldshandlinger foregår i alkoholrus.

 

Avslutningsvis påpekte rektor at mye gjøres på skolene, de videregående skolene i sentum samarbeider tett og har også et nært samarbeid med etater i kommunen.

av Haugland, Åse, publisert 19. oktober 2017 | Skriv ut siden