Her er- og blir du noe
Tavle 1

Alle foto: Åse Helleren

I august i år startet fem elever fra Kvadraturen skolesenter, avdeling Hverdagslivstrening, i nye lokaler på Hellemyr. Det var behov for mer plass, og skolen leier disse lokalene av kommunen. Lokalene er nyoppusset, lyse og trivelige, og etter hvert har avdelingen også fått det inventaret og de hjelpemidlene de trenger.

 – Det var litt kaotisk i starten, forteller Karin Rosseland, som er teamleder  - Vi manglet en god del ting da vi flyttet inn, men personalet er jo den viktigste ressursen, og det var heldigvis på plass.

Karin er en av tre pedagoger som er ansatt på avdelingen. De andre to er Mette Igland og Linda Pedersen. I tillegg til disse tre har avdelingen fire fagarbeidere: Janne Ekse, Elise Øie, Isabell Nerhus og Kine Eidem og en lærling, Caroline Løvseth. 
– Det er en fantastisk entusiastisk og engasjert gjeng, forteller Karin. – Vi har et utrolig godt samarbeid, det har alt å si.

Elevene er på plass kl. 8.30 hver morgen. Alle har sitt individuelle dagsprogram. I tillegg har de noen tider på dagen hvor alle samles. Ingen av de fem elevene kan kommunisere via verbal tale. Derfor må personalet kommunisere med dem på alternative og supplerende måter som for eksempel gestuelle tegn, bruk av symboler, blikk og taktil berøring. – Det er viktig å finne eleven der han eller hun er, forteller Karin. – Det er både utfordrende og spennende når en elev ikke har verbalt språk.

Grunnholdningen blant de ansatte er at alle kan lære seg noe, uansett ståsted. De bruker kartleggingsverktøy for å finne ut hva den enkelte elev forstår. Mye er basert på observasjon.

De ansatte har en bred faglig kompetanse. Karin er utdannet ergoterapeut og har i tillegg PPU-utdannelse. Mette er vernepleier, med PPU og spesialpedagogikk mens Linda er førskolelærer med spesialpedagogikk. Hun har også gjennomført ASK 1 og ASK 2 (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon), et høgskolestudium som gir en innføring i alternative måter å kommunisere på. Alle har dessuten deltatt på kurs i Aktiv læring, et opplæringssystem utviklet av den danske psykologen og barnepedagogen Dr. Lilli Nielsen, som handler om å legge til rette for egenaktivitet på et riktig funksjonsnivå. Mette og Karin forteller at elevene motiveres til og det blir lagt til rette for aktiv læring. – Det de lærer her skal følge dem videre i livet etter at de har sluttet skolen, forteller de. – Vi skal gjøre dem rustet til et liv etter tiden her hos oss. Det er viktig at elevene blir deltagere og ikke bare er tilskuere i livet.

Sansestimulering og sanseintegrasjon har også en sentral plass i opplæringen. Elevene kan kjenne og føle, smake, lukte, se og høre ulike opplevelser. 

Dagsformen svinger hos elevene derfor blir undervisningen tilrettelagt etter hvor den enkelte er her og nå.

På skolen i byen er det 20 elever på HT-avdelingen. Av og til får avdelingen på Hellemyr besøk av en eller flere elever og ansatte fra byen. Det er viktig for samholdet. Om noen år, når skolen har vært gjennom en ombyggingsfase, vil det igjen bli én HT-avdeling. De ansatte ser fram til det, selv om de har det veldig fint på Hellemyr i nye lokaler med de flotte elevene og det gode arbeidsfellesskapet. 

av Haugland, Åse, publisert 13. desember 2016 | Skriv ut siden