Her er- og blir du noe

Elevene ved Kvadraturen skolesenter er ute i arbeidspraksis denne dagen for å samle inn penger til ARC Kenya. De arbeider for at barn i Kenya skal ha en barndom uten vold.

Ta godt imot elevene på aksjonsdagen. Pengene går til et viktig formål!

En barndom uten vold.

Selv om Kenya i dag er et av de landene i Afrika som har hatt en stor økonomisk vekst er det fortsatt store områder av Kenya som er lite berørt av utviklingen. Det er i dag enorme forskjeller mellom fattige og rike i Kenya. Et av disse områdene er landsbygda langs Victoria innsjøen der landets nest største by Kisumu ligger. SANA fondet har i lang tid

samarbeidet med den lokale organisasjonen ARC Kenya. Sammen med denne lokale organisasjonen arbeider SANA fondet for å gi barn en barndom uten vold.

Kvadraturen skolesenter har gjennom flere år støttet arbeidet som Arc Kenya gjør. Sammen har vi kunne gi barn et tryggere liv, skolegang og helsehjelp. Familier har fått hjelp til å bliløftet ut av dyp fattigdom og til å gi barna en oppvekst uten vold. Elever og lærere har tidligere besøkt Aro Senteret og vært aktivt med i utviklingen av arbeidet.

Anne Marita Og Tine  Aksjonslederne
Anne Marita Røed og
Tine Kristoffersen 

 

Les mer om aksjonen her: En barndom uten vold 

 

 

 

av Helleren, Åse, publisert 30. januar 2018 | Skriv ut siden