Her er- og blir du noe

Frank Bruheim er avdelingsleder på Teknikk og industriell produksjon (TIP). Han tok over etter Terje Skogen som gikk av med pensjon sommeren 2014. Frank har også vært lærer på TIP vg1. Han stortrives i jobben og får ikke skrytt nok av miljøet på avdelingen, både blant lærere og elever.

Fortell hva du gjør som avdelingsleder:

- Jeg er opptatt av alt det som bidrar til at ungdom lærer og utvikler seg. Et godt læringsmiljø er utrolig viktig. Prøver å være tett på elevene og lærerne til enhver tid. Ønsker å utvikle samarbeidet med bransjen, det vil si med bedrifter og opplæringskontor videre gjennom blant annet faget Prosjekt til fordypning (PTF). Kontaktlærerne gjør en god jobb med å sørge for at elever blir utplassert i bedrift i PTF-periodene. Avdelingen er opptatt av å legge til rette for elever som trenger tilpasset opplæring, her samarbeider vi på tvers av fagområder for å finne gode løsninger. Miljøet på TIP er veldig bra, alle ønsker å legge til rette for god læring for alle elevene. Det er mye kreativitet og visdom på avdelingen. Til sammen er det 25 lærere på TIP og ca 250 elever.

Hvilken bakgrunn har du?

- Jeg er sveiser, og har utdannelse innen plate/sveis. Etter videregående begynte jeg på Teknisk fagskole i Grimstad, på sveiseteknologisk linje. Etter utdannelsen ble det Militæret. Der jobbet jeg som undervisningsassistent og holdt kurs innen sveising. I løpet av det året hadde jeg en del kontakt med bedrifter, blant annet Sør-Maskin, som ble min første arbeidsgiver etter Militæret.  Men så kom de dårlige tidene på slutten av 80-tallet med innskrenkninger, og jeg måtte finne ny jobb. Da gikk veien videre til Søgne videregående skole, mekaniske fag, som var starten på mitt arbeid med ungdommer. Søgne videregående skole var en skole jeg trivdes meget godt på.

- Jeg har også jobbet i  Dyreparken. Har dere sett fjellformasjonene inne i apejungelen? De har jeg og en arbeidskollega laget. Jeg var også med på å bygge opp spøkelseshuset. Det var så skummelt at det ble stengt etter hvert! Mens jeg jobbet i Dyreparken, ble Opplæringskontoret for mekaniske fag startet. Det var i 1994. Jeg begynte der samme år og var med på å bygge opp kontoret. Jeg jobbet i Opplæringskontoret til 2008. Etter 14 år i Opplæringskontoret følte jeg et behov for å skifte beite og begynte for National Oilwell Varco (NOV). Ansvaret mitt var blant annet å rekruttere serviceingeniører til ettermarkedet. NOV har et eget college, Technical college, som forbereder serviceingeniører til oppdrag i inn- og utland. Det er et utrolig bra opplegg.

- Høsten 2010 begynte jeg som lærer på TIP vg1 på Kvadraturen skolesenter. Jeg jobbet som lærer i tre år før jeg overtok stillingen som avdelingsleder fra høsten 2014. Jeg trivdes også veldig godt som lærer. Det å jobbe med elever og bidra til et godt læringsmiljø er noe som trigger meg.

Dere har også TAF-elever, fortell:

- Tekniske og allmenne fag (TAF) er et unikt utdanningstilbud, men det kan være sårbart. Flaskehalsen er å skaffe nok elevplasser i bedriftene. Elevene er i praksis allerede fra første år, etter høstferien. Vi kan ikke ta inn flere elever enn vi har bedriftsplasser til. Vi jobber med bedriftene for å få til et godt samarbeid om utplassering av elever. NOV og de store bedriftene må være pådrivere når det gjelder å ta inn elever fra TAF-utdanningen. Denne utdanningen er skreddersydd for bedrifter som har behov for ingeniører.

- TAF er en forholdsvis ny utdanning, først nå begynner bedriftene å høste frukter av utdannelsen. Øystein Holte ved Kristiansand Skruefabrikk og Opplæringskontoret var pådrivere for TAF, etter mal fra Knarvik videregående skole i Hordaland. Det finnes en egen TAF-gruppe på skolen som jobber med bedriftsplasser, ikke bare i Kristiansand, men også  vest i fylket og i Aust-Agder. Det letter inntaket.

Frank Bruheim er engasjert i jobben og kunne ha fortalt mye mer. Men så banker det på døra og andre vil ha tak i ham. Hverdagen som avdelingsleder er travel.

 

 

av Holtskog, Marit Bach / Haugland, Åse, publisert 18. februar 2015 | Skriv ut siden