Her er- og blir du noe
IMG 0594

Astrid M. Hilde, Jørgen Kristiansen, Petter N. Toldnæs, Johnny Greibesland og Anders Christiansen. Foto: Åse Helleren

Bør de fem kommunene Kristiansand, Birkenes, Songdalen, Søgne og Lillesand slå seg sammen til én kommune? Representanter for de fem kommunene besøkte i går skolen for å argumentere for ny storkommune.

De fem representantene var ordfører Arne Christiansen, Birkenes, varaordfører Jørgen Kristiansen, Kristiansand, ordfører Astrid M. Hilde, Søgne, Petter N. Toldnæs fra partiet Venstre, Lillesand og ordfører Johnny Greibesland, Songdalen.


IMG 0592Anders Christiansen innledet og informerte om bakgrunnen for kommunereformen. I juni skal kommunestyrene ta et valg der de enten går for eller mot en kommunesammenslåing. I Kristiansand-regionen har det lenge eksistert et nettverkssamarbeid, Knutepunkt Sørlandet.  Fem av de sju kommunene i dette samarbeidet har nå skrevet en intensjonsavtale for å få til en sammenslåing. Avtalen legger vekt på nærhet og lokaldemokrati. Dagens tjenestetilbud skal beholdes og videreutvikles. Kommunedelsutvalg skal ta seg av oppgaver i nærmiljøet. Man legger vekt på næringsutvikling, grønn vekst og langsiktig satsing for nye generasjoner.

I Birkenes, Songdalen, Søgne og Lillesand skal det holdes folkeavstemning om sammenslåing 6. juni. Alle over 16 år kan stemme, og elevene våre ble sterkt oppfordret til å delta. Det er fremtiden som skal formes.

Representantene argumenterte for at en sammenslåing vil gi sterkere fagmiljøer, bedre arbeidsmarked, bedre miljøpolitikk, mer helhetlig oppvekstpolitikk osv.

Etter innleggene ble det åpnet opp for spørsmål fra publikum.

Les mer om storkommunen på nyekristiansand.no

 

av Haugland, Åse, publisert 4. mai 2016 | Skriv ut siden