Her er- og blir du noe
Vinnerne

Vinnerne: Sondre Klungland (Trucknor) på tunge kjøretøy, og Jon Sindre Lund Gabrielsen (Frydenbø) på lette kjøretøy. Vidar Strande fra NBF (overdommer) i midten. Foto: Bilbransjens Opplæringskontor Sør

Mandag 4. juni var det stor aktivitet i skolens to kjøretøyverksteder i D-blokka – og utenfor verkstedene, i Kronprinsensgate, der to store, tunge kjøretøy var plassert.

Her konkurrerte åtte ungdommer om å bli Vest-Agders kandidater til Yrkes-NM i oktober. På verkstedet for "Lette kjøretøy" var to av kandidatene lærlinger mens den tredje kandidaten tok fagprøven i fjor. Innen "Tunge kjøretøy" var det fem lærlinger som konkurrerte. Ungdommene måtte gjennom omfattende oppgaver før det var klart hvem av dem som går videre til Norgesmesterskapet i Lillestrøm.

Det ble Jon Sindre Lund Gabrielsen innen "Lette kjøretøy" (bilmekaniker) og Sondre Klungland innen "Tunge kjøretøy" (mekaniker på lastebil/buss) som kvalifiserte seg. Jon Sindre avla fagprøven i 2017.

Det er Bilbransjens Opplæringskontor Sør som står som arrangør for konkurransen. Kvadraturen skolesenter har stilt verksteder til disposisjon og faglærere har stilt opp som sensorer, sammen med representanter fra opplæringskontoret og lokale bedrifter.

Gratulerer med de flotte prestasjonene!

av Haugland, Åse, publisert 6. juni 2018 | Skriv ut siden