Her er- og blir du noe

Prosjekt Pepperkakeby har stått på timeplanen til klasse 1HOB denne uka. Elevene har brukt store deler av uka til å planlegge, beregne og lage sitt hus. Til sammen er dette blitt en flott pepperkakeby, med hus, kirke, kino, omsorgssenter, butikker osv. Pepperkakebyen er et tiltak innenfor prosjekt FYR, igangsatt av Kunnskapsdepartementet. Bokstavene står for Fellesfag, Yrkesretting og Relevans.

(Se flere bilder under teksten)

Hensikten med FYR er å gjøre fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag mer relevant i forhold til programfagene, slik at elevene skal oppleve undervisningen som nyttig og anvendbar i deres fremtidige yrke innen helse- og oppvekstfag.

I prosjekt Pepperkakeby har elevene vært inndelt i grupper, hvor hver gruppes oppgave var å gå ut i byen for å få inspirasjon til en type hus de ville lage. Deretter skulle de beregne areal, omkrets og volum for bygningen og finne en passende målestokk. De skulle regne ut hvor stor deig som var nødvendig for å lage huset, noe som innebar utregning av mengde av de ulike ingrediensene. Bygningene skulle pyntes og dekoreres. Oppskriften de fikk utdelt var på engelsk. Denne måtte derfor oversettes til norsk.

Et utvalg elever fra HT har fått i oppdrag å bedømme bygningene ut fra kreativitet, utførelse, utseende og hvor fristende den ser ut, og deretter kåre en vinner.

Ariane, Aylin, Karoline og Zainab, alle elever i 1HOB, synes at det har vært gøy og lærerikt å holde på med prosjektet. De har sett hvordan matematikk kan brukes på en praktisk måte og har også hatt bruk for engelskkunnskapene sine.

Lærerne har vært svært engasjerte i prosjektet og har veiledet elevene gjennom hele uka. To av dem, Hege Reed og Alice Coward, forteller at dette er et tverrfaglig prosjekt, hvor programfag og fellesfag går i hverandre. Innenfor helse- og oppvekstfagene gir oppgaven elevene læring i Yrke (læring og opplevelser), Samspill (samarbeid) og Helse (fysisk og psykisk helse). I tillegg gir prosjektet nyttig læring innen matematikk og engelsk.

I klasserommet til 1HOB står alle de flotte bygningene og pynter opp. Fredag skal det kåres en vinnerbygning og en vinnergruppe. Men uansett hvem dette måtte bli – prosjekt Pepperkakeby har vært gøy og lærerikt for alle.

OM FYR:
 «Siktemålet med FYR er å forbedre yrkesrettingen av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram for å øke elevenes motivasjon og for at elevene lettere skal se nytteverdien av fellesfagene. Satsingen skal sikre at elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves som relevant for deres hverdag og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv.»
Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

av Haugland, Åse / Åse Helleren (foto), publisert 10. desember 2015 | Skriv ut siden