Her er- og blir du noe
Elever Foran Kunstveggen

Foto: Heidi Bjørkehaugen Nilsen

Ingeniørklassen på Kvadraturen skolesenter fikk tidligere i år et spennende oppdrag av Returkraft AS og Sea Invaders. Sea Invaders er en ideell organisasjon som bruker kunst for å spre informasjon om farene med havforurensing.

Sammen med kunstneren Sedin Zunic, Sea Invaders, og Heidi Bjørkehaugen Nilsen ved Returkraft AS skulle elevene lage et kunstverk av søppel de fant på stranda. Elevene dro ut for å rydde en strand og fant store mengder plast. 

Onsdag 18. april ble kunstverket avduket på Returkraft på Langemyr. Det er en 15 meter høy kunstinstallasjon hvor motivet er hav og smeltende isfjell. Foran verket henger sjødyr som hval, tunfisk og torsk. Sedin Zunic står for maleriet, mens elevene har laget sjødyrene, med god hjelp av kunstneren. Dyrene er laget etter Returkrafts standard, bl.a. i forhold til sikkerhet.

Initiativtaker til kunstprosjektet er lærer Edita Zunic. Hun forteller at prosjektet er tverrfaglig og omfatter både engelsk, norsk og naturfag. Hun er stolt av hva elevene har fått til. - Det var vanskelig å se verdien av alt søppelet i starten, men elevene fikk øynene opp underveis for verdien av å skape noe av ingenting, forteller hun. 

 

Se bilder fra prosessen, under bildet av kunstverket. 

Kunst Mot Marin Forsoepling

Foto: Kjell Inge Søreide,Mediepartner

av Åse Haugland. Foto: Åse Helleren, publisert 19. april 2018 | Skriv ut siden