Her er- og blir du noe

Kvadraturen skolesenter har i flere år hatt et godt samarbeid med FN-sambandet i Kristiansand. Skolen har deltatt i FN-rollespill i Byhallen, hvor elever fra hele Sørlandet møtes for å løse aktuelle konflikter i rollen som FNs sikkerhetsråd. Hver høst arrangerer skolen internasjonal uke med bl.a. innsamling av penger til hjelpearbeid, foredrag og visning av FN-film og mat fra mange land, laget av skolens elever. Nå er samarbeidet nedfelt i en avtale mellom partene, og skolen er blitt en av FN-sambandets medlemsskoler.


Jostein Austvik Og Guri EidheimFN-sambandet arrangerer i år en studietur til FNs hovedkvarter i New York, og for første gang har ansatte ved skolen søkt om å delta. En forutsetning for søke er at man er lærer på en FN-skole. Søknaden ble innvilget, og i april reiser Jostein Austvik og Guri Eidheim med FN-sambandet for å delta i studieopplegget. Austvik er fagutvikler i samfunnsfag og underviser i faget Politikk og menneskerettigheter, mens Eidheim er avdelingsleder for Helse- og oppvekstfag og ansvarlig for skolens interne internasjonale arbeid. I New York vil de få bedre kjennskap til den norske FN-delegasjonen og FNs hovedorgan, som Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen.

Skolen er en av åtte norske skoler som har fått mulighet til å sende representanter til New York. "Å få delta på denne turen er inspirerende og en stor motivasjon for oss til å ta fatt på oppgaven som FN-skole", sier de to. "Vi var fantastisk heldige som ble plukket ut blant så mange søkere og har store forventninger til turen. Den kunnskapen vi nå tilegner oss, vil vi spre utover til lærerne på skolen".

Samarbeidsavtalen skolen har inngått med FN-sambandet, inneholder noen forpliktelser for begge parter. Blant annet skal skolen synliggjøre at den er blitt FN-skole, ved at man kjøper inn aktuell litteratur som skal være synlig og tilgjengelig for elever og ansatte i skolebiblioteket. Man vil invitere foredragsholdere og arrangere andre aktiviteter som fokuserer på internasjonale spørsmål. I undervisningen vil man i større grad enn før benytte undervisningsopplegg utarbeidet av FN-sambandet. Videre vil skolen utgi en FN-avis, et arbeid som alle elever, uavhengig av studieretning, vil kunne delta i. Skolen vil også arrangere interne rollespill, i tillegg til det som allerede finnes i Byhallen. Rollespillene vil handle om temaer som menneskerettigheter, klima/miljø, krig-/fredsspørsmål osv.

"Det spesielle i år er jo FNs 70-årsmarkering", forteller Guri Eidheim. "I dag står FN overfor helt andre globale utfordringer enn de gjorde i starten. Det arbeides nå med 17 bærekraftmål, som skal presenteres for Generalforsamlingen innen utgangen av året. Hva disse blir er nå oppe til diskusjon, vi regner med å overvære diskusjoner som handler om dette. Samtidig vil tusenårsmålene sluttføres i år."

Du kan lese mer om FN her:
FN-sambandet 
Globalis 
Velkommen til FN

av Helleren, Åse og Haugland, Åse, publisert 12. mars 2015 | Skriv ut siden