Her er- og blir du noe
Jacob Og Maria

Jacob Johan Moe og Maria Flaa. Foto: Marit B. Holtskog

Markedsføring og ledelse er et nytt fag på Kvadraturen skolesenter fra høsten 2015. Det er i år 28 elever som har valgt dette. To av dem er Jacob Johan Moe og Maria Flaa, begge elever i påbyggsklassen 3STPBA.

- Hvorfor valgte dere Markedsføring og ledelse?

Maria: - Jeg hadde egentlig ikke tenkt det på forhånd, men da jeg leste om faget virket det interessant.

Jacob:  - Jeg er interessert i salg og markedsføring. Det er fint å få litt større forståelse av faget. Jeg har lyst til å studere markedsføring etter videregående.

Jacob og Maria forteller at klassen har opprettet en Instagram-konto, hvor de jevnlig legger inn bilder. Elevene skifter på å ha ansvar, to hver uke. Nå har kontoen ca 200 følgere. Instagram-kontoen er en måtte å markedsføre skolen på.

- Vi prøver å fange interessen til 10. klasseelever,  og andre som kan tenke seg å ta dette faget. Vi har bl.a. en del konkurranser, forteller Jacob.

I faget er det mye fokus på forbrukermarkedet og hvordan forbrukeren tenker og handler. Og hvordan man møter forbrukeren på en best mulig måte.

ElbilDet er mye teori, men de har også fått prøvd seg på praktiske oppgaver. F.eks. da de skulle utforme design til skolens to nye el-biler. Da satt de og jobbet med skisser innenfor noen rammer som skolen hadde bestemt. Deretter ble forslagene vurdert av rektor og skolens ledelse.  Ledelsen var svært fornøyd med elevenes innsats og valgte deretter den endelige utformingen ut fra skissene. Senere fulgte klassen det videre arbeidet med bilene på Xpressprint.

- Klassen har vært på to bedriftsbesøk, forteller Maria. Det ene var som nevnt Xpressprint. Det andre var et besøk hos NOV hvor de fikk anledning til å høre et foredrag av en professor fra BI om forbrukerens handlingsmønstre.

Jacob og Maria gikk på ulike studieretninger før de havnet i samme påbyggsklasse. Mens Jacob gikk på TIP på Kvadraturen skolesenter gikk Maria på Helse- og oppvekstfag på KKG, hvor hun valgte Barne- og ungdomsarbeiderfag i vg2.

Begge er fornøyde med valgfaget og anbefaler det gjerne til andre hvis man har en viss interesse for salg og markedsføring.

av Haugland, Åse, publisert 11. februar 2016 | Skriv ut siden