Her er- og blir du noe
Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/content/standard.cshtml)

Statsråden hadde invitert seg til skolen for å få bedre innsikt og forståelse for det arbeidet som gjøres av IMDI sin representant lokalisert på skolesenteret.

Temaet for besøket var tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Rektor Morten Torkelsen, ass. rektor Bjørn Baugstø, avdelingsleder Guri Eidheim og rådgiver Gro Stavnes fra avdeling HO bisto IMDI-rådgiver Helen Kolb med å orientere og redegjøre for arbeidet som gjøres på  Kvadraturen skolesenter, og Helen orienterte for det arbeidet som hun bidrar med rundt i lokalmiljøet innen disse områdene.

Det ble en god debatt hvor IMDI og skolen fikk vist frem det gode arbeidet vi gjør med våre elever og i de nærliggende miljøene til skolen.

 

av Torkelsen, Morten, publisert 8. september 2015 | Skriv ut siden