Her er- og blir du noe

I de siste ukene har fire elever på vg1 TIP vært opptatt med et prosjekt som skal forsyne skolen med miljøvennlig energi. Åtte solcellepaneler er plassert på det sørvestlige hjørnet av skolebygget, på taket over skolens 5. etasje. Prosjektet er et samarbeid med Elkem Solar.

Det er PTF-uker, og de fire elevene på Industriteknologi vg1, Simen Johnsen, Daniel Øgrey, Niklas Løyning Lunden og Tor Andre Erdvig, har snart prosjektet i havn. Det startet med planlegging sammen med faglærer Kristen Thorkildsen, Jan Tellef Wathne og Arild Knutsen. Siden ble Elkem Solar kontaktet for å høre om de var interessert i et samarbeid. Svaret var ja, og begge parter har vist et stort engasjement.

Neste steg i prosessen var et kurs i hvordan man sikrer arbeidsplassen slik at man jobber trygt. Stillas og nett ble forskriftsmessig installert før selve arbeidet ble påbegynt. Sikring er en selvfølge når man skal jobbe på utsiden av bygget fem etasjer over bakken.

"Prosjektet er fremtidsrettet i forhold til bruk av alternativ energi", sier lærer Knutsen. "Kunnskapen elevene tilegner seg er svært nyttig når det gjelder fremtidige arbeidsplasser. Det har vært et fruktbart samarbeid med Elkem, og begge parter har hatt læringsutbytte av dette. Elevene vil heretter kunne montere solcellepaneler på andre skoler i regionen", forteller han.

Også elever fra Elektrofag vg1 har vært involvert i prosjektet. De har hatt ansvar for å koble til de elektriske kablene som skal til for å omdanne energi til strøm.

Knutsen gir elevene mye skryt for arbeidet med prosjektet. "Det er veldig flinke og engasjerte elever", avslutter han.

av Helleren, Åse og Haugland, Åse, publisert 13. mars 2015 | Skriv ut siden