Her er- og blir du noe
Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/content/standard.cshtml)

Et stort antall ansatte møtte opp på personalrommet da markeringen fant sted og mange fine ord ble sagt om en rektor som har vært usedvanlig godt likt. 

"Etter alle disse år – pakker du nå ned og går .
Nå står vi her og kjenner litt på sorgen.
Hvem vil lyse opp vår vei? Nå som Knut'en drar sin vei
og vil det dukke opp en dag i morgen?"
Utdrag fra sangen om Knut som ble sunget ved hans siste arbeidsdag ved skolen vår.

Knut forlater skolen etter å ha vært ansatt her i 28 år, de siste 8 årene som rektor. Han startet som lektor i 1986 da skolen het Kristiansand yrkesskoler. Senere ble han seksjonsleder,  hovedlærer og fagveileder i realfag. Fra 1997 var han undervisningsinspektør og fra 2006 rektor.

Fungerende rektor ved den videregående skolen er nå Bjørn Baugstø, mens Kjell Bue er fungerende rektor for Fagskolen.

 

Rektors Siste Dag Ansatte 1

 

 

av Haugland, Åse, publisert 1. april 2014 | Skriv ut siden