Her er- og blir du noe
IMG 0076

Elevrådet, Marit Toppe Berg og rektor Morten Torkelsen. Alle foto: Åse Helleren

Skolens elever samlet i høst inn i overkant av 150.000 kroner på Arc-Kenya dagen. Størsteparten av beløpet, kr. 100.000,-, ble overført før jul. Denne uka ble sjekken med restbeløpet på kr. 52.000,- overrakt JOIN good forces.

Elevrådsrepresentant Rand Al-Khazargi takket elevene for innsatsen og oppfordret til enda større deltakelse til neste år. Hun informerte om at årets beløp er høyere enn fjorårets. - Neste år kan bli enda bedre, sier hun.

 

IMG 0047

 

Marit Toppe Berg (JOIN good forces) ga også elevene ros for en fantastisk innsats. Pengene gir et viktig bidrag til ungdommer i Kenya. Ved sjekkoverrekkelsen før jul fortalte hun om en skolehverdag fjernt fra vår virkelighet. Om vold og seksuelle overgrep både på skolen og i hjemmene. Gaven fra Kvadraturen-elevene er et viktig bidrag for å snu dette, slik at hverdagen kan bli lettere og tryggere for ungdommene.

Hun har nettopp mottatt en rapport som forteller om hvordan pengene er brukt. Denne kan leses her.

Rektor Morten Torkelsen informerte om at skolen planlegger en reise til Kisumu høsten 2016. En gruppe, bestående av elever, lærere og representanter fra ledelsen vil besøke ARO-senteret for å se hvordan arbeidet drives av våre samarbeidspartnere.

 

Logo
JOIN good forces har spesielt fokus på kvinner og barns helse og på fredsbyggende og voldsforebyggende arbeid. JOIN, som har hovedkontor i Kristiansand, samarbeider med organisasjonen Arc-Kenya, som har sin hovedbase i Kisumu, Kenyas nest største by. Her er det etablert et senter (ARO senteret) som driver et stort utviklingsarbeid for å bedre forholdene for sivilbefolkningen i området. JOIN good forces har ansvaret for regnskapet og bidrar til at Arc-Kenya utvikler seg faglig.

 

av Haugland, Åse, publisert 13. mai 2016 | Skriv ut siden