Her er- og blir du noe

Russefeiringen er i gang, og om ikke lenge er det 17. mai. Mange elever har nettopp fått lappen og ser fram til å prøve russebilene sine. Russetiden skal være en fin tid å huske tilbake på. Det er derfor smart å være godt forberedt.

Statistikk viser at ungdom er overrepresentert i trafikkulykker. I følge Trygg Trafikk har ungdom med ferskt førerkort 40 ganger høyere risiko enn gjennomsnittsbilisten for å havne i en møte- eller utforkjøringsulykke.

Russestyret og Elevrådet har tatt initiativet til en dag med fokus på ungdom og sikkerhet. I løpet av en skoledag, onsdag 22. april, har elevene fått stifte bekjentskap med Røde Kors, Politiet, 18 pluss og Nullvisjonen. På programmet sto demonstrasjon av sikring i forbindelse med bilulykke, kurs i førstehjelp, foredrag om konsekvenser ved lovovertredelser, hvordan redusere risiko for skader i trafikken osv.   

PolitietI auditorium A fikk elevene høre Politiet fortelle om hvilke lover og regler som gjelder, og hvilke konsekvenser lovovertredelser kan få. Tilgrising/forsøpling kan for eksempel gi en bot på kr. 2000,- eller mer, drikking på offentlig sted gir bøter på kr. 3000,- eller mer, og urinering på offentlig sted koster kra kr. 4000,- til 8000,-. Det er viktig at russebilen er i forskriftsmessig stand, at antall passasjerer i bilen ikke er for høyt. Kjøring med passasjerer på taket eller hengende ut av vinduet er absolutt forbudt - og ikke minst farlig.

 

Førstehjelp v/Røde Kors

ABC Husk hva bokstavene står for. Rekkefølgen er viktig.

Airways: Sørg for frie luftveier. Breathing: Se at pasienten puster, utfør evt. munn-til-munn metode. Circulation: Stans store blødninger, forebygg sirkulasjonssvikt, evt. hjertekompresjon.

18pluss er et gratis trafikksikkerhetskurs for ungdom 18-25 år som har førerkort. Fullført kurs kan gi ungdom billigere forsikring. Prosjektet eies av Vest-Agder fylkeskommune.

Nullvisjonen v/Statens Vegvesen er «en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade». En grunnpillar i nullvisjonen er at ethvert menneske er unikt og uerstattelig. Samtidig må vi erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil. Ulykker vil forekomme også i fremtiden, men en feilhandling skal ikke føre til at noen dør eller blir livsvarig skadd (info fra Statens vegvesens  hjemmeside).

Elever som er russ i år ønskes en fin og trygg russetid!

 

av Haugland, Åse / Holtskog, Marit Back, publisert 22. april 2015 | Skriv ut siden