Her er- og blir du noe

Helge Hovland er elev- og lærlingombud i Vest-Agder. I forrige uke besøkte han en klasse på AT hvor temaet Vårt psykososiale miljø sto på agendaen. Hvordan har vi det, hva gjør vi for å kommunisere godt og ta vare på hverandre og hvordan har vi det i samspill med andre mennesker?

Elevombud Helge Hovland"Tema og Taco" arrangeres med jevne mellomrom på AT. Et viktig tema blir belyst og jobbet med, og i lunsjen samles alle rundt tacobordet. Det er både sosialt og lærerikt. Et av temaene som ble diskutert på denne temadagen var språkbruk. Hvordan snakker vi til hverandre – i timene, friminuttene og på fritiden? Hilser vi på hverandre om morgenen? Hva betyr det for et menneske å bli sett og at noen sier hei ? Er språket vårt annerledes når vi kommuniserer digitalt? Dette er spørsmål som er viktige for alle å tenke igjennom, for å bli bevisst på hvordan man selv bruker språket og hvordan det kan virke på andre.

Klassen fikk i gruppeoppgave en gitt situasjon hvor elevene måtte ta noen valg, som ville få store konsekvenser for noen. Hvordan tar vi valgene våre og hvilke begrunnelser har vi?

Mange tanker ble satt i sving i løpet av dagen, og dette vil få en oppfølger en gang til våren, hvor Helge Hovland kommer tilbake og snakker med klassen.

av Haugland, Åse, publisert 15. desember 2014 | Skriv ut siden