Her er- og blir du noe

Mange elever fra yrkesfaglig utdanningsvalg står uten lærlingplass etter fullført vg2. Det finnes rett og slett ikke nok arbeidsplasser for å dekke behovet. Dette har Kvadraturen skolesenter tatt konsekvensen av. Fra høsten 2015 har elever fra TIP-fagene uten plass i bedrift fått tilbud om skolegang.

Klassen holder til på Reinhardt-bygget, hvor det er opprettet bilverksted og verksted for industriproduksjon. Her har elevene det de trenger for å få arbeidspraksis innen sitt fag, men det er ikke en bedrift. Frank Fjellvang er en av tre arbeidsledere i den nye klassen. Tidligere jobbet han i industrien. Han mener at manglende bedriftsplasser både kan være en fordel og en ulempe for elevene.

Elevene får ikke erfaring med å jobbe på en ordentlig arbeidsplass, hvor det stilles krav til effektivitet og dyktighet, og hvor det jobbes med oppdrag som kommer til bedriften. Arbeidsmiljøet i en bedrift er også mer sammensatt. På den andre siden kan vi gi elevene mer tilpasset og individuell opplæring på skolen, sier han.

IMG 0174Sammen med Trond Richardsen og Stig Olav Lindblom gir han de 28 elevene et undervisningsopplegg som ikke tidligere fantes. I likhet med Fjellvang kommer Lindblom fra industrien, mens Richardsen kommer fra bilmiljø. Det undervises i Kjøretøy og i Industrimekanikerfaget. Opplæringen gir elevene mulighet til å gå opp til fagprøven og oppnå fagbrev dersom de består. Ikke alle elevene er klare til dette etter ett skoleår, men elevene har rett på undervisning og praksis i inntil 24 måneder.

- Noen av elevene får lærlingplass i løpet av skoleåret, forteller Fjellvang. - Jeg har et stort kontaktnett i industrien siden jeg har bakgrunn derfra, og kan formidle kontakt mellom lærling og arbeidsplass, enten det er for 2 uker eller et helt år. 

Trond Richardsen sier at denne klassen egentlig burde vært overflødig, da det først og fremst er ønskelig at elevene får plass i bedrift. Men dette er et godt alternativ. For motiverte elever er det mulig å oppnå fagbrev tidligere enn om de var utplassert.

Elevene i klassen kommer fra hele fylket, og til med fra Aust-Agder. – Vi har elever fra et stort geografisk område, som strekker seg fra Flekkefjord i vest til Homborsund i øst.  En av elevene bruker 2 timer hver vei for å komme seg til og fra skolen, forteller Fjellvang.

Vg3-teamet  er flinke til å skaffe relevante og reelle arbeidsoppgaver til elevene. Klassen tar i mot oppdrag utenfra og har allerede levert og igangsatt ulike prosjekter. Foruten bilene de tar inn på verkstedet, kan nevnes sykkelstativer til Tangen Borettslag og metallrekkverk til Arkivet. Dessuten  samarbeides det med Elkem om solcellepanel på Møvig skole.

                                 

Frank BruheimFrank Bruheim, avd.leder for TIP, uttaler:

- Den jobben vg3-teamet gjør for elevene, er fantastisk bra. Elevene får opplæring mot fagbrev. De ungdommene som består fagbrevet, øker sjansen betraktelig for en fast fremtidig jobb.  Elevene i vg3 skole kan når som helst i forløpet overføres til et ordinært læreforhold i bedrift.

 

av Haugland, Åse /Foto: Marit Back Holtskog, publisert 18. april 2016 | Skriv ut siden