Her er- og blir du noe

På oppdrag fra fylkeskommunene i Agder gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Kompetansesenter rus, region sør, og Universitetet i Agder en spørreundersøkelse blant fylkeskommunens ungdommer.

Undersøkelsen foregår på skolen i løpet av uke 9 - 11, dvs. mandag 29. februar - fredag 18. mars.

Les mer i vedlagte informasjonsskriv (på høyre side).

av Haugland, Åse, publisert 18. februar 2016 | Skriv ut siden