Her er- og blir du noe

Representanter for ungdomspartiene stilte i går opp til valgdebatt i skolens kantine, i forbindelse med stortingsvalget 11. september i år.

Ungdomspolitikerne måtte ta debatten to ganger for at flest mulig av skolens elever skulle få det med seg. Begge gangene var kantina fullsatt og mange elever og ansatte måtte stå. Alle representantene fikk i første omgang anledning til å presentere sitt partis viktige saker.

Deretter ble aktuelle saker som skole og utdanning, arbeid og skatt - og miljø og klima debattert. Dette er selvsagt saker som engasjerer elevene, og stemningen blant publikum var god. Det ble åpnet opp for replikker fra politikerne og spørsmål og kommentarer fra salen. 

De enkelte partiene hadde også valgtorg der man kunne plukke med seg partiprogrammene.

Takk til engasjerte ungdomspolitikere for en interessant valgdebatt!

 

av Haugland, Åse, publisert 31. august 2017 | Skriv ut siden

Her kan du sjekke partiprogrammene.