Her er- og blir du noe

På Reinhardt-bygget i Dronningensgate sitter noen elever konsentrert over PC'ene sine. De forbereder seg til fagprøven i Elektrofag som snart skal avlegges. Både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter må være på plass før man kommer så langt at man kan ta fagbrev.

18 elever er i år i gang med Vg3 fagopplæring i skole. Elevene har ikke fått lærlingplass, men er blitt tilbudt skoleplass med både praktisk og teoretisk opplæring. Det er andre år Kvadraturen skolesenter har dette tilbudet, og det tas også i mot elever fra Aust-Agder.

Elever som begynner på Vg3 i skole, bygger videre på Vg1 og Vg2 Elektrofag. Mange av elevene går opp til fagprøve allerede etter ett år med fagopplæring. Andre trenger mer tid, og får muligheten til et år nummer to. Enkelte elever får lærlingplass etter hvert i løpet av skoleåret. Men også de som tar hele året sitt på skolen får prøve seg på "ordentlige" jobber som elektriker. Læreplanen er den samme som for lærlinger i bedrift, og avsluttes med fagprøve som vurderes på samme måte som for lærlinger.

Lærer Andre Tambini viser hva elevene har jobbet med på skolen. De har lagt elektriske kabler, både skjult i vegg og utenpå vegg, de har jobbet med husalarmer, sikringsskap og flere andre faglige oppgaver. Læreren skryter av elevene, de er flinke til å jobbe. 

EOSØR er Elektrofagenes Opplæringskontor  på Sørlandet. Kontoret formidler lærlingplasser til det private markedet.

Vg3 fagopplæring i skole er et alternativ til søkere som blir stående uten læreplass i bedrift. Tilbudet organiseres gjennom videregående skole og i samarbeid med lokalt næringsliv.

Fagprøven gjennomføres på en prøvestasjon på skolen og blir vurdert av en prøvenemnd. Hvis man ikke består prøven, gis det én sjanse til. Før fagprøven avlegges må eleven ha bestått en omfattende tverrfaglig eksamen i teori.

- Sikkerhet i arbeidet er noe som har høy prioritet i opplæringen, forteller Tambini. - Elevene må gjennomgå kurs i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), en opplæring som også inkluderer førstehjelp. Dette kurset må tas årlig, også når de har begynt å jobbe. 

Lærerne, Andre Tambini og Bjørn Kristensen, er flinke til å motivere og å se den enkeltes muligheter. De har et stort kontaktnett og hjelper også elevene ut i jobb. – De aller fleste kommer seg i jobb, bare fagbrevet er i boks, forteller de.

 

av Haugland, Åse, publisert 10. januar 2018 | Skriv ut siden