Her er- og blir du noe
Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/content/standard.cshtml)

Den norske FN-delegasjonen satte sammen et ukelangt program slik at vi kunne få førstehånds kunnskap om FNs arbeid, forteller Austvik og Eidheim. Hovedmålet med å arrangere slike studieturer er å skape engasjerte lærere, slik de kan lage et undervisningsopplegg på grunnlag av opplevelsene på studiereisen. Skolen er helt klart en viktig aktør for å bevisstgjøre kommende generasjoner om betydningen av FN. Under oppholdet fikk vi blant annet høre om konflikter som virker uløselige og om tragedier som utspiller seg i Midtøsten og Afrika mens verdenssamfunnet står maktesløse på siden av det som skjer, uten mulighet til å gripe inn. Men vi fikk også høre historier om håp, utvikling, og menneskelig motstandskraft i vanskelige tider.  

 

Under oppholdet var vi også til stede da FNs sikkerhetsråd vedtok  resolusjonen 2216 om Jemen. Formålet med resolusjonen er å hindre opptrapping av konflikten i Jemen, ved å kreve at Houthi-opprørerne legger ned våpen og trekker seg tilbake. Russland avsto fra å stemme, mens de andre 14 medlemmene i rådet stemte for. Møtet i rådet endte med en resolusjon om våpenblokade mot Houthi-opprørerne. I løpet av den uka vi har var i New York ble særlig to ting blitt gjentatt og understreket. Det første er hvor stor bidragsyter Norge faktisk er til FN-systemet, og det andre er hvor stor vekt Norge legger på kvinners og homofiles rettigheter. Her ligger Norge langt framme, og er konkrete i sine utspill, mens andre land ofte er mer diffuse. Men siden FN er et voldsomt byråkrati med 193 samarbeidene stater tar det samtidig lang tid å utarbeide resolusjonene.

 

I samarbeidsperioden med det norske FN-sambandet, som varer fram til 2017 forplikter Kvadraturen skolesenter seg til å utføre noen konkrete prosjekter på skolen. Blant annet skal det lages en FN- avis der elever velger et eller flere aktuelle temaer som FN jobber for. Det skal lages 1 FN -avis i løpet av et skoleår. FN-rollespill med elevene er også et prosjekt som vil komme på agendaen. FN-sambandet har også et eget ungdomspanel som skal gjøres kjent for skolens lærere og elever.

 

FN fyller 70 år høsten 2015, og vi reiser tilbake fra storbyen med inntrykk av at FN er en organisasjon som blir mer, ikke mindre viktig i årene som kommer.

 

 

av Helleren, Åse, publisert 29. mai 2015 | Skriv ut siden