Her er- og blir du noe

Et nytt elektrolyseanlegg er på plass på prosesslaboratoriet i 5. etg. Torsdag 5. desember besøkte Svein Mosfjell fra Glencore Nikkelverk as (tidl. Xstrata) Kvadraturen skolesenter. Han er opplæringsleder ved bedriften og hadde med seg et gavebrev pålydende kr. 50.000,- til anlegget. Det er elevene på vg2 Kjemiprosess som skal ta elektrolyseanlegget i bruk. Deler av det gamle anlegget fra 80-tallet er dermed blitt erstattet av en ny og moderne del. Et elektrolyseanlegg brukes til å produsere rent, metallisk kobber ved hjelp av en elektrisk ledende væske og likestrøm.

Kjell Håland Vg3 Automatiker
Flere har vært involvert i arbeidet med å få anlegget på plass. Både TIP og Elektrofag har deltatt i den kompliserte installasjonen. 

Blant elevene er det Kjell Håland på vg3 Automatiseringsfaget som fortjener omtale. Han har gjort en stor og krevende jobb med å få alt på plass.

Av lærere må nevnes Otto Steinsland (Elektrofag), Gunnar Gundersen (TIP) og Trine Torjussen (TIP).

 

 

 ElektrolyseanleggTrine Torjussen, lærer på vg2 Kjemiprosess forteller om elektrolyseanlegget:

- På det “gamle” laboratoriet vårt har vi en liten kjemisk prosess der man i første trinn laget er produkt som heter “basisk kobberkarbonat”. Et stoff vi filtrerer ut og tørker og pulveriserer. Dette stoffet har en meget høy konsentrasjon av metallet kobber. Den første delen av prosessen vil fremdeles gå på den “gamle” lab'en.

Trinn 2 i prosessen er den delen som nå er blitt fornyet. Pr i dag har både trinn 1 og 2 foregått på rom B525. Der er det  mye korrosjon på utstyret, samtidig som det er trangt når det skal være 15 elever + meg som jobber der. Derfor er nå trinn 2 lagt til rommet ved siden av.

- Del 2 er nøytralisasjons- og elektrolyseseksjonen. Her løses vårt mellomprodukt “basisk kobberkarbonat” med svovelsyre, og vi danner en elektrolytt av kobbersulfat, altså en flytende løsning med høyt kobberinnhold. Deretter går denne løsningen over til et elektrolysekar der en setter på likestrøm, og det dannes rent kobber ved katoden og svovelsyre og oksygengass ved anoden. Dette er stålplater(katode) og blyplater(anode). Det er en “lukket” prosess, så ingen løsning går ut i avløpet.

- Helt enkelt er det et regulert elektrolyseanlegg der vi produserer rent, metallisk kobber ved hjelp av en elektrisk ledende væske (kobbersulfatelektrolytt) og likestrøm.

Steinsland Mosfjell Gundersen Torjussen Og Skogen

Fra v.: Otto Steinsland, Svein Mosfjell, Gunnar Gundersen, Trine Torjussen og Terje Skogen (avd.leder TIP)

av Haugland, Åse, publisert 10. desember 2013 | Skriv ut siden