Her er- og blir du noe

All ungdom har rett til videregående opplæring i tre år etter avsluttet grunnskole. Oppfølgingstjenesten gir hjelp til unge med skolerett som ikke er i utdanning eller arbeid.

 

  NAVN KONTOR
Per Fuskeland Per Fuskeland
Tlf. 38 07 73 36 / 476 27 397 
E-post: PeFu1@vaf.no
B-143
Gro Roesoeyvaag Stavnes Gro Røsøyvåg Stavnes
Tlf. 38 07 73 32 / 977 86 695
E-post: GrSt3@vaf.no
B-143