Her er- og blir du noe
Elever I Auditoriet

PP-tjenesten er et tilbud til deg som av ulike grunner ønsker hjelp i forhold til tilrettelegging og oppfølging i opplæringssituasjonen.

Rådgiver ved skolen kan formidle kontakt dersom du ønsker det. Du kan også ta direkte kontakt med PPT. Kontaktopplysninger og informasjon om PP-tjenesten finner du på fylkeskommunens sider.

av Ugland, Marit Back, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden