Her er- og blir du noe
  • Rådgiverne skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen. Dette gjelder dersom eleven har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har betydning for opplæringen.
  • Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningstjenesten har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv. 
Rådgiverne er å finne på B-139 og B-143. Elevene kan henvende seg direkte til rådgiver.
 

 RÅDGIVERE

 OMRÅDE

Tor Idar Bjoerneseth

Tor Idar Bjørneseth
Tlf. 38 07 73 35 / 415 01 187
E-post: tobj2@vaf.no 


Elektrofag 

Vg2 IKT

Vg3 Fagopplæring i skole

Kombinasjonsklassen

Hverdagslivstrening (HT)

Per Fuskeland Per Fuskeland
Tlf. 38 07 73 36 / 476 27 392
E-post: PeFu1@vaf.no

Oppfølgingstjenesten

Wenche Fjell Gundersen Wenche Fjell Gundersen
Tlf. 905 71 424
E-post: wegu@vaf.no

 Vg 1 Helse- og oppvekstfag

Elisabeth Kielland Elisabeth Kielland
Tlf. 38 07 73 33 / 412 02 006
E-post: ElKi1@vaf.no

Teknikk og industriell produksjon

Vg1 TIP Karriere

Vg3 Fagopplæring i skole (bil og industriteknologi)

Idrettsfag

Gro Roesoeyvaag Stavnes Gro Røsøyvåg Stavnes
Tlf. 38 07 73 32 / 977 86 695
E-post: GrSt3@vaf.no

Vg2 og Vg3 Helse- og oppvekstfag

Oppfølgingstjenesten

Tone Vigsoe Tone Vigsø
Tlf. 928 98 764
E-post: tovi100@vaf.no

 Påbygging til generell studiekompetanse

Elektro med studiespesialisering

Helsefag med studiespesialisering

TAF 

 

 Karsten Øen

 

Karsten Øen
Tlf. 908 68 138
E-post: kaoe@vaf.no 

 

Arbeidslivstrening (AT)