Her er- og blir du noe

Kristiansand kommune har lansert en interaktiv nettside for barn og unge i Kristiansand. Den er en del av kommunens arbeid med å komme inn tidlig i forhold til problemutvikling og nå de unge på nye arenaer.

Hva er ungrus.no?

  • Ungrus.no er en interaktiv nettside der barn og unge kan finne informasjon og faktaopplysninger om rus, avhengighet, og andre tilknyttede tema.
  • Det er en side der barn og unge kan skrive inn spørsmål og få svar fra en tverrfaglig sammensatt svartjeneste.
  • På ungrus.no gis det også mulighet til å komme i direkte kontakt med en voksen fagperson, som kan være samtalepartner og veileder for de som måtte ha behov for det.

Vi er ambulante og har anledning til å møte de unge på den arena de føler seg komfortable med. Dette gjøres for at terskelen for å søke hjelp skal bli så lav som mulig.

  • Vi er en del av det offentlige hjelpeapparatet og har god kjennskap til andre deler av tjenestetilbudet til barn og unge. En del av arbeidet til oppfølgerressursen blir å opprette kontakt mellom den unge og det ordinære tilbudet for barn og unge på det nivået det er behov for.

Her kan du gå inn og sjekke ut siden: www.ungrus.no

av Ugland, Marit Back, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden