Her er- og blir du noe

Plan for elevenes skolemiljø tar utgangspunkt i gjeldende lovverk om elevenes psykososiale miljø.

Planen har som hovedhensikt å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i opplæringslovens §9a.

Ansatte, elever og foresatte skal her kunne orientere seg om hvilke rutiner og retningslinjer som til enhver tid gjelder for dette arbeidet ved Kvadraturen skolesenter.

av oith2, publisert 31. oktober 2014 | Skriv ut siden