Her er- og blir du noe
Når du takker ja til skoleplass forplikter du deg til å møte til all planlagt opplæring.

Fravær ødelegger for læringsarbeidet og reduserer muligheten for læreplass og ansettelse når du søker jobb. Er fraværet høyt slik at læreren ikke kan gi vurdering, kan du ikke få standpunktkarakter.

Du bør selv holde kontroll med eget fravær. Dette kan du gjøre i Skolearena, et program som viser blant annet registrert fravær.

 

av Ugland, Marit Back, publisert 19. mai 2013 | Skriv ut siden