Her er- og blir du noe
Kvadraturen Skolesenter
Foto: Marit Holtskog