Her er- og blir du noe
  NAVN STILLING
Morten Torkelsen  Morten Torkelsen
 Tlf. 38 07 73 20 / 908 35 647
 E-post: moto6@vaf.no
 Rektor
Gyrid Nedberg Groenlid  Gyrid Nedberg Grønlid
 
Tlf. 38 07 73 09 / 920 17 535
 E-post: gygr1@vaf.no

 Ass. rektor vgs.
 Avdelingsleder
 Studiespesialiserende
 Humanistiske fag

Erling Andresen  Erling Andresen
 Tlf. 38 07 73 15 / 916 01 817
 E-post: ErAn4@vaf.no
 Avdelingsleder
 Påbygging til generell studiekompetanse  
 Aina Bjoerndal

 
Aina Bjørndal
 Tlf. 38 07 73 06 / 901 96 511
 E-post: aibj@vaf.no

 

 Avdelingsleder
 Realfag, Idrett, Kroppsøving og 
 planarbeid

 Frank Bruheim  Frank Bruheim
 Tlf. 38 07 73 18 / 905 49 286
 E-post: frbr2@vaf.no
 Avdelingsleder
 Teknikk og industriell produksjon (TIP)
Beate Fjellestad


Beate Fjellestad
Tlf. 38 07 73 11 / 992 36 192
E-post: befj5@vaf.no

 

 Avdelingsleder
 
Hverdagslivstrening

Cecilie Gitmark Cecilie Gitmark
 Tlf. 38 07 73 07 / 926 24 004
 E-post: cegi@vaf.no

 Avdelingsleder 
 Arbeidslivstrening, Ressursteamet

Bjoern Erik Tobiassen

Bjørn Erik Tobiassen
Tlf. 38 07 73 14 / 908 45 735
E-post: bjto8@vaf.no

 Avdelingsleder
 
Elektrofag

Tone Hove Ullestad Tone Hove Ullestad
 Tlf. 38 07 73 11 / 945 26 750
 E-post: toul2@vaf.no
 Avdelingsleder
 Helse- og oppvekstfag
Terje Pettersen  Terje Pettersen
 Tlf. 38 07 73 13 / 982 96 876
 E-post: tepe1@vaf.no
  Ass.rektor 
  Fagskolen
Steinar Lien  Steinar Lien
 Tlf. 38 07 73 17 / 908 92 552
 E-post: StLi2@vaf.no
 Avdelingsleder
 Fagskolen - Tekniske linjer

Bilde kommer 

 

 

 

Steinar Kristiansen
 Tlf.   / 916 42 801
 E-post: stkr@vaf.no

 

 

 Avdelingsleder
 Fagskolen - Maritime linjer
 Mats Nesmann

 Mats Nesmann
 Tlf. 38 07 73 19 / 481 40 894
 E-post: MaNe4@vaf.no

 Avdelingleder
 Eksamen
 Kursvirksomhet
 Kjell Kristiansen

Kjell Kristiansen
 Tlf. 38 07 74 02 / 920 15 360
 E-post: KjKr1@vaf.no

 Leder
 Eksamenskontoret
 Øivind Thorsby  Øivind Thorsby
 Tlf. 38 07 73 12 / 957 74 658
 E-post: OiTh2@vaf.no
 Avdelingsleder
 Økonomi/Adm/Drift/HMS