Her er- og blir du noe

Vurdering for læring har et læringsfremmende formål, og kan danne grunnlag for tilpasset opplæring.

Vest-Agder fylkeskommune deltar i satsingen Vurdering for læring med fem skoler og tre lærebedrifter/opplæringkontor.
Kvadraturen skolesenter er en av deltakerskolene. I tillegg deltar Kristiansand katedralskole Gimle, Tangen videregående skole, Mandal videregående skole og Lister videregående skole og bedriftene Eosør, Kristiansand kommune og Elkem.

 

Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap, kompetanse og redskaper som kan bidra til at vurderingspraksisen fremmer elevens/lærlingens/lærekandidatens læring.

Kvadraturen skolesenter ønsker å arbeide med å gi elevene forståelse av hva de skal lære og å øke elevenes engasjement og eierskap til eget læringsarbeid. Skolen vil flytte fokus fra sluttvurdering til underveisvurdering. Underveisvurderingen kan bidra til å styrke elevenes læring dersom både lærer og elev bruker vurderingsinformasjon til å tilpasse opplæringen underveis i skoleåret.

Fire prinsipper for underveisvurdering

Elever, lærlinger og lærekandidater skal

  • Forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  • Få tilbakemeldinger som fortellerdem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  • Få råd om hvordan de skal forbedre seg.
  • Være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling.

Du kan lese mer om Vurdering for læring på udir.no.

av Haugland, Åse, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden