Her er- og blir du noe

Skolen tilbyr alternativ opplæring for elever med spesielle behov.

HT  BAT 

 

 

 

 

 

 

Hverdagslivstrening Arbeidslivstrening

Opplæringen på denne linjen passer for elever som har rett til videregående skoletilbud ut fra sakkyndig tilråding og som har behov for stor grad av individuelt tilrettelagt opplæring.

Opplæringen på denne linjen passer for elever som har rett til inntak i videregående skole på spesielle vilkår. Dette er en praktisk rettet linje.