Her er- og blir du noe

Opplæringen bygger på læreplan fra tømrer og snekkerfagene.

Opplæringen er basert på deltakelse i produksjon av varer og tjenester i egen ungdomsbedrift. Arbeidsmessige og sosiale kvalifikasjonen vektlegges likeverdig med tekniske ferdigheter og faglige kunnskaper.

Opplæringen vektlegger:

 • Opplæring i sikker bruk av verktøy og maskiner
 • Materiallære
 • HMS
 • Praktisk arbeid gjennom ungdomsbedrift i verksted og ute hos kunder
 • Bearbeidingsmetoder og sammenføynijgsmetoder
 • Produktlære
 • Måleteknikk og tegning
 • Samarbeidsevne
 • Hygiene
 • Avfallshåndtering
 • Utplasseroing i bedrift
 • Mulighet for sertifisert sikkerhetsopplæring på truck

 

Opplæringen gir muligheter for arbeid innen snekker- og produksjonsbedrifter og tømrer og bygg relaterte bedrifter.

av oith2, publisert 22. mai 2013 | Skriv ut siden