Her er- og blir du noe

I følge Kunnskapsløftet vil god allmenndannelse si tilegnelse av:

Konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi perspektiv og overblikk, kyndighet og modenhet til å møte livet - praktisk, sosialt og personlig.
Egenskaper og verdier som letter samvirket mellom mennesker og gjør det rikt og spennende for dem å leve sammen.

På vår avdeling legger vi derfor vekt på at elevene skal vedlikeholde og videreutvikle sine ferdigheter når det gjelder lesing, skriving, matematikk, engelsk og samfunnsfag. Mye av undervisningen innbefatter bruk av IKT. Vi har et bredt utvalg av pedagogisk programvare på ulike nivåer og benytter tilpassede nettressurser i stor grad. De elevene som har forutsetning for det, kan bli med på å lage skoleavisen Kvadraturens Gang. Mye av undervisningen organiseres om temabaserte opplegg, og elevene får trening i ulike aktiviteter tilpasset den enkeltes nivå. En legger vekt på at elevene gis muligheter til å formidle sine behov.

 

Allmenne Fag2

av oith2, publisert 23. mai 2013 | Skriv ut siden