Her er- og blir du noe

Det legges stor vekt på at elevene skal utvikle kommunikasjons- og samspillsferdigheter. Valg og medinnflytelse, med utgangspunkt i egne forutsetninger og uttrykksform, er viktige grunnholdninger i arbeidet rundt hver enkelt elev.

Gjennom tilrettelegging i et utviklingsstøttende miljø, utfordres elevene til å formidle egne behov og dele sine perspektiv med andre. For de elevene som har store vansker knyttet til språk og tale, benyttes ulike former for Alternativ og supplerende kommunikasjon.


ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)

Avdelingen har faglig kompetanse innen ulike former for ASK. I tillegg til Tegn-Til-Tale, benyttes symboler og bilder aktivt som støttende kommunikasjon. Det legges vekt på å utvikle et kommunikasjonsverktøy for elever som har behov for det. Kommunikasjonshjelpemidlet kan være IKT basert (talemaskin) eller det kan være papirbaserte løsninger (kommunikasjonsbøker). For elever med større sammensatte behov, kan det være snakk om kombinasjon av flere løsninger, der omgivelseskontroll og øyestyring/bryterstyring inngår som en del av verktøyet.

Avdelingen har organisert en egen ASK- ressursgruppe som skal fungere som pådrivere innenfor fagområdet. Det holdes årlige ASK kurs for lokale hjelpere og fagfolk i forhold til avgangselever.

 

Kommunikasjon2

av oith2, publisert 23. mai 2013 | Skriv ut siden