Her er- og blir du noe

De fleste elevene har ukentlig tilbud i svømmehall og gymnastikksal. Et samarbeid med musikklinja på UIA har vært del av opplegget i kroppsøving.

Etter individuell vurdering kan fysioterapi og trening i helsestudio også inngå som en del av tilbudet.

Avdelingen har eget sanserom og boblebad for avspenning og stimulering tilpasset den enkelte elevs behov. Faste turopplegg i regi av uteskolen på Bragdøya og i Dyreparken utgjør også en viktig del av kroppsøvingstilbudet.

 

Kroppsøving2

av oith2, publisert 23. mai 2013 | Skriv ut siden