Her er- og blir du noe

Musikk og drama er et fag som skaper stor glede og entusiasme. Gjennom ulike uttrykksformer får den enkelte elev mulighet til å prøve ut egne ferdigheter og utforske og utfolde egne skapende krefter.


Å våge å bruke sin egen stemme, beherske et instrument i samspill med andre og stå frem på en verdig måte, bidrar til å utvikle egen identitet og gi et positivt selvbilde. Undervisningsform og organisering er lagt opp for å møte elevene på deres premisser og innspill gjennom musikk og samspill og sang og drama i små grupper.

 

Musikk Og Drama2

 

av oith2, publisert 23. mai 2013 | Skriv ut siden