Her er- og blir du noe

De praktiske fagene har en sentral plass i dette skoletilbudet, og den enkelte elev får et variert tilbud i løpet av skoleuka.

Den praktiske opplæringa skal være en forberedelse til mest mulig selvstendighet i egen bolig, på dagsenter, i vernet bedrift og ellers i hverdagen. I samarbeid med personalet finner elevene arbeidsaktiviteter de har interesse for og muligheter for å mestre.

 

  

 Rent Tøy

 

av oith2, publisert 22. mai 2013 | Skriv ut siden